Ortopedia jest to sfera medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią dolegliwości i urazów narządu ruchu. Urazy ortopedyczne są na ogół wynikiem przeróżnych wypadków. Oprócz nieoczekiwanych, poważnych uszkodzeń, specjaliści zajmują się też osobami cierpiącymi na różne przewlekłe choroby ortopedyczne, którymi mogą być choroby zwyrodnieniowe, osteoporoza lub dysplazje stawowe. Jedną z najbardziej dokuczliwych jednostek chorobowych, na którą skarżą się pacjenci ortopedyczni bywają choroby kręgosłupa, które wywołują ciężkie, silne bóle.
bóle kręgosłupa
Wywołują one spore obniżenie ich normalnej aktywności. Specjaliści ortopedii i traumatologii wykonują rozmaite zabiegi , które powinny spowodować polepszenie działania narządu ruchu, między innymi artroskopie stawów, operacje rekonstrukcyjne czy wstawianie protez stawowych. Ortopedia zajmuje się przeważnie terapią chorób narządów ruchu, natomiast traumatologia to specjalność, nakierowana przeważnie na niesienie pomocy pacjentom po urazach, wymagających interwencji medycznej.


Dodaj komentarz